• Voor meer informatie: +31 (0)45 531 58 17 of  info@fysiotherapievanmierlo.nl

 •  Navigation
 • Vergoedingen

 • Vergoedingen

  De vergoeding van fysiotherapie heeft men vrij complex gemaakt. Onderstaand proberen wij het toch zo begrijpelijk mogelijk voor u uit te leggen.

  Fysiotherapie wordt in hoofdzaak vergoed vanuit uw aanvullende verzekering (telt dus niet mee voor het verplicht eigen risico). Hoeveel behandelingen fysiotherapie u per jaar vergoed krijgt is dus afhankelijk van uw polis. Kijk dit tevoren goed na (uw fysiotherapeut kan u hierbij eventueel behulpzaam zijn).

  In het geval van een “chronische indicatie” (uw verwijzend arts moet een diagnose hebben gesteld die voorkomt op de zogenaamde “chronische lijst”) wordt de fysiotherapie vergoed vanuit uw basisverzekering (telt dus wel mee voor het verplicht eigen risico).
  Bij de meeste van deze “chronische indicaties” moet u de eerste 20 behandelingen wel zelf betalen (dit geldt slechts voor de 1e verwijzing en niet meer voor de eventuele jaren daarna). Uitzondering hierop zijn weer de “chronische indicaties” Claudicatio Intermittens, Artrose heup en/of knie en COPD, waarbij wel vanaf de 1e behandeling vergoeding uit uw basisverzekering plaatsvindt.
  Indien u nog budget heeft in uw aanvullende verzekering worden deze eerste 20 behandelingen (of een deel daarvan) dan wel weer vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

  Tot slot hebben ook kinderen tot 18 jaar recht op maximaal 18 behandelingen vergoeding vanuit uw basisverzekering.

  Indien fysiotherapie niet bij een zorgverzekeraar in rekening kan worden gebracht, maar u deze toch zelf wenst te betalen, hanteren wij de volgende tarieven:

   Prijslijst 2020

  Telefonische zitting € 18,-
     
  Screening, intake en onderzoek € 48,-
  Intake en onderzoek na verwijzing € 48,-
  Zitting fysiotherapie € 36,-
  Lange zitting fysiotherapie € 48,-
  Eenmalig fysiotherapeutisch consult (inclusief verslag aan verwijzer) € 60,-
     
  Zitting manuele therapie € 48,-
     
  Zitting oedeemfysiotherapie € 48,-
     
  Toeslag voor behandeling aan huis € 18,-
  Inrichtingstoeslag € 9,-
     
  Groepsbehandeling 2 personen € 36,-
  Groepsbehandeling 3 personen € 30,-
  Groepsbehandeling 4 personen € 25,-
  Groepsbehandeling 5-10 personen € 21,-
     
  Eenvoudige korte rapporten € 36,-
  Complexe rapporten € 48,-
  Aanleggen verband en hulpmiddelen € 36,- (excl. Materiaalkosten)