• Voor meer informatie: +31 (0)45 531 58 17 of  info@fysiotherapievanmierlo.nl

 •  Navigation
 • Nieuws

 • Fysiotherapie in 2017

  Introductie:
  De laatste tijd horen wij van onze patiënten meer en meer verontruste berichten over de problemen die wij als fysiotherapeuten zouden ondervinden in onze contracten met zorgverzekeraars en dat u hierdoor mogelijk minder behandelingen zou krijgen dan noodzakelijk, terwijl u hiervoor wel verzekerd bent.
  In de media is hierover uitvoerig bericht, maar tegelijkertijd zijn er hiermee nogal wat misverstanden ontstaan.
  Onze praktijk staat voor open en eerlijke communicatie naar u en dus vinden wij het tijd om het een en ander toe te lichten.

  Wat klopt wel:
  Zorgverzekeraars waar wij een contract mee sluiten (en dat zijn weer alle zorgverzekeraars voor 2017) verplichten ons om kwalitatief goede en doelmatige zorg te leveren.
  Daar is op zich helemaal niks mis mee en daar staan wij als praktijk al jaren voor.
  De zorgverzekeraars meten deze kwaliteit echter middels een zogenaamde behandelindex (deze meet het aantal gemiddeld gegeven behandelingen per aandoening per patiënt), hetgeen wij een slecht meetinstrument vinden, omdat het slechts de kwantiteit meet en niks zegt over de kwaliteit van de behandeling.
  Kwaliteit is bovendien iets wat wij als beroepsgroep zouden moeten bepalen en niet de zorgverzekeraar.

  Wat klopt niet:
  Het klopt niet dat wij van de zorgverzekeraar niet meer dan een bepaald aantal behandelingen per aandoening per patiënt mogen geven, terwijl u conform uw polis recht zou hebben op meer.
  Wij moeten weliswaar kunnen verantwoorden waarom we u een bepaald aantal behandelingen geven en worden hierop ook gecontroleerd, maar wij gaan niet voortijdig uw behandeling afsluiten uit angst voor negatieve gevolgen voor onze contracten met de zorgverzekeraar, hoewel we ook weten dat er fysiotherapeuten zijn die dit wel doen (ook dit wordt in de media gemeld).

  Wat mag u van ons verwachten:
  U mag van ons ook in 2017 nog steeds verwachten dat u de medisch noodzakelijk behandelingen krijgt die nodig zijn om te komen tot een optimaal herstel van uw klachten.
  Dat aantal behandelingen stellen wij vast (en dus niet de zorgverzekeraar) en doen dat in overleg met u als patiënt en eventueel met uw behandelend arts.
  Doelmatige zorg houdt ook voor ons in dat wij u niet langer doorbehandelen als fysiotherapie geen effect heeft, maar u zullen doorverwijzen naar uw arts en dat wij de behandeling afsluiten op het moment dat het goed met u gaat, of verder behandelen geen toegevoegde waarde meer heeft.
  Deze uitganspunten zijn voor onze praktijk niet nieuw, maar hanteren wij al sinds jaar en dag.

  Wat verwachten wij van u:
  Wij verwachten ook van u dat u kritisch meedenkt in wat zinvolle zorg is voor u en wat niet.
  Wij vinden dat we met zijn allen een plicht hebben om de zorg betaalbaar te houden. Het “onnodig” opmaken van behandelingen, alleen omdat onze polis hier een dekking voor geeft, terwijl er geen toegevoegde waarde meer is leidt tot hogere kosten voor de zorgverzekeraar.
  Dit heeft weer tot gevolg dat de zorgverzekeraar de premie voor uw polis voor het volgend jaar alleen maar weer zal verhogen, of een slechtere dekking zal geven voor fysiotherapie (lees: minder behandelingen zal vergoeden).

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Zijn er toch nog vragen, laat het ons horen.

  Team Fysiotherapie van Mierlo